Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 
KONTRAKTSFORHANDLINGER – TIPS
Kontraktsforhandlinger kan være ulike, fra kontraktsforhandlinger om en mindre leverandøravtale til større forhandlinger om salg av selskaper. Vår erfaring tilsier alltid det samme - jo bedre forberedt desto bedre blir resultatet i kontraktsforhandlingene.
Følgende tips kan være med på å ivareta dine interesser best mulig ved kontraktsforhandlinger:
 
1)     Strategi
Klargjøre hva du ønsker å oppnå i kontraktsforhandlingene. Her fastlegger du din strategi for forhandlingene. Det innebærer også hvordan din fremgangsmåte skal være, som når du skal fremlegge de ulike synspunkter og krav.
 
       2)    Rammer
Definer på forhånd “best case” og “worst case”.
Det er en klassisk feil og ikke på forhånd tenke vel igjennom strategi og rammer. Hvis ikke man vet hvor en skal - er det vanskeligere å oppnå et godt resultat.
 
3)    Analysere motparten
Hva tror du motpartens siktemål er, og hva vil han for all del unngå som resultat i kontraktsforhandlingene. Dersom du har satt deg bedre inn i motpartens drift, formål og hensyn, forstår du motparten på et annet nivå – som du kan gjøre til din fordel under kontraktsforhandlingene.
 
4)    Ta initiativet
Den som tar initiativet under kontraktsforhandlingene kommer straks i førersetet og får i større grad bestemme premissene – enn den passive. Motparten kan som regel bare gå i diskusjon rundt noen av kravene dine, hvis ikke kommer man aldri fremover i prosessen. Følgelig vil du ved å ta initiativet kunne få igjennom flere av dine krav under kontraktsforhandlingene uten nevneverdig diskusjon.
 
       5)    Fokusere på hovedpunktene: - ikke drukne i detaljene
Det hender at detaljene tar overhånd i kontraktsforhandlingene på ett tidlig stadium. Konsekvensen av dette kan være at du mister oversikten over hva som er det essensielle for deg, og ikke minst – motparten kan misforstå hva som er dine vesentligste krav.
Fokuser derfor hele tiden på hovedpunktene og strategien, jf. pkt. 1, du har lagt opp til, å gi etter på detaljene dersom du ivaretar hovedpoengene dine.
 
6)    Opptre saklig, bestemt og løsningsorientert
Kontraktsforhandlinger kan oppfattes som et psykologisk spill. Oppførselen din, og til dine rådgivere, kan derfor være av betydning for det endelige resultatet. De fleste respekterer til dels harde forhandlinger, i hvert fall så lenge argumentasjonen fremsettes på en saklig måte.
Hvis man i tillegg fokuserer på å være løsningsorientert, med hele tiden å ha alternative løsninger for hånden, vil motparten i større grad kunne gå med på dine premisser under kontraktsforhandlingene.
 
7)    Ha et kort i erme
Kontraktsforhandlinger kan være et taktisk spill. Man skal være real og til dels åpen, men man behøver ikke spille ut alle kortene sine i begynnelsen. Har du et godt kort, særlig hvis du vet at motparten ikke kan lese det, så kan det i enkelte tilfelle være taktisk riktig å spare det til slutt – for enklere å trumfe det igjennom.
 
        8)   Erfaring - rådgiver!
Hvis du ikke har erfaring selv, eller hvis saksforholdet er komplisert, bør du benytte kompetent juridisk rådgiver i kontraktsforhandlingene. I forhold til det resultatet man kan oppnå ved bruk av rådgiver i kontraktsforhandlinger, er det liten tvil om at det i de aller fleste tilfeller lønner seg.
 
Hvis du gjenkjenner deg i problemstillingene, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.
 
Oslo, 29.08.2011
 
Håkon Skjerve-Nielssen                                                                                                                                                                     Advokat 
 hsn@s-n.as                                                                                                                                                  
              
                                                                                                      
          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Respekt for privatlivet    Betingelser for bruk