Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 

Harald Skjerve-Nielssen
Høyesterettsadvokat Økonom

Personalia:

Født: 07.11.1945
Mobil: 958 99 385
Bolig: Haldenveien 75, 1367 Snarøya
Status: Gift, 2 barn

Skjerve-Nielssen & Co Advokatfima
Besøksadresse: Akersgt.45/Grensen(Backegården)

Postadresse: Akersgt.45, 0158 Oslo
Telefon: 22 41 12 80
Fax: 22 41 24 00
e-mail: advokat@s-n.as
Web: www.s-n.as

Utdannelse:

Realartium, Bærum
Handelsgym.stud.fag.,Oslo
Juridisk embedseksamen, Oslo
Spesialfag: skatterett
Certificate Postgraduate – London
Diploma Management – Glasgow

Yrkespraksis:

Dommerfullmektig, Moss
Kst. sorenskriver, Moss
Advokatfullmektig
Advokat
Høyesterettsadvokat

Arbeidsområder:

Kontraktsutforming
Konfliktløsning
Prosedyre
Forliksforhandlinger
Planlegging
Styrearbeid

 

Juridiske rådgiver for:

Handels bedrifter:

Asko-Elto
Binders
Tybring-Gjedde
Elektroskandia
Inter-Sprint Banden B.v.
Røwde & Co
Security Services


Produksjonsbedrifter:
Amcor Flexibles
Asea Per Kure
Conrad Langaard
Saga Boats
Sun Chemical
Trelleborg Viking
Å&R Carton
Slåttland Mek 

Rådgivning, undervisning, entreprise:
Dr. Techn. Olav Olsen
Norges Blindeforbund
Norsk Korrespondanseskole
Merkantilt Institutt
Renas
Markedhøyskolen
BT Rørsystemer


Styreverv i:


Produksjonsbedrifter:
Amcor Flexibles
Saga Boats
Sun Chemical
Trelleborg Viking
Åkerlund & Rausing

Handelsbedrifter:

Festmagasinet Standard
Røwde & Co
Rhone Poulenc/Aventis

Eiendomsselskaper:

Grini Næringspark 1
Prinsensgt.25
Trondheimsveien 102

Entrepriseselskaper:

Dr. Techn. Olav Olsen
 

 

          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Respekt for privatlivet    Betingelser for bruk