Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 

Advokat Brynjar Mørkved

I kontorfellesskap

Utdanning

1981 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i
Oslo, rettssosiologi spesialfag.

1976 Sosiologi grunnfag.

Yrkeserfaring

Arbeidet som advokat/-fullmektig siden 2004. Ført saker for bl.a. ting- og lagmannsrett.

Også  flere saker for Sivilombudsmannen (SOM) - http://www.sivilombudsmannen.no – for noen saker et bedre og rimeligere alternativ enn domstolene. 

Arbeider med saker fra flere rettsfelt – både privatrett og offentlig rett – også prosedyre.

Har omfattende erfaring fra flere reguleringsområder fra flere departementer og direktorater. Har vært både leder og medlem av flere regjeringsoppnevnte utvalg og av interdepartementale utvalg. Har også erfaring fra flere private virksomheter bl.a. landbruk, havbruk og eiendoms-forvaltning.  Er eier av landbrukseiendom.

Av private tvistesaker kan nevnes saker etter Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) dvs krav om heving, prisavslag og/eller erstatning ved kjøp av boliger.

Har hatt flere saker knyttet til arv, familie og skifterett samt utlendingsrett dvs saker etter utlendingsloven herunder arbeidstakere fra andre land. 

2010-2014 Advokatvirksomhet i Advonor advokatfellesskap, Oslo.

2007-2010 Advokatvirksomhet i kontorfellesskap med adv.firma Arvesen & Co DA.

2004-2007  Advokatfullmektig/advokat i adv.firma Arvesen & Co DA, Oslo.

Omfattende erfaring fra flere departementer. 

Timepris fra kr 1.500,- - kr 2.300,- e.mva. – avhengig av oppdragets art. 

Tlf./mobil + 47 900 17 945

E-post: morkved@advbm.no

 

          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Respekt for privatlivet    Betingelser for bruk