Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 

Nyheter

Minimize

17.11.17

Veirett - til besvær.
 
Mange steder er det strid om veirett - altså hvor vidt en person har rett til å kjøre over en annen manns eiendom.
 
 
 

25.01.17

Sameie: I gode og onde dager.
 
Det er vanlig at flere eier noe sammen - særlig fast eiendom, for eksempel en skog, en småbåtbrygge, et utmarksområde eller en hytte - eller en båt eller bil. Fordelen er at man er flere til å finansiere kjøpe - og flere til å bære utgiftene. Ulempen er at det blir mange meninger og interesser og perspektiver, hvilket kan gi diskusjoner - eller tvister. .
 
 

09.09.16

Seier i Tingretten i sak om forkjøpsrett til aksjer.
 
Aksjene var fordelt 50/50 på 2 familegrener.
I forbindelse med generasjonsskifte forsøkte den ene gren å gjøre forkjøpsrett gjeldende for noen av aksjene til den annen gren.
Det gikk ikke. Vår klient fikk fullt medhold og ble tilkjent saksomkostninger.
 
 

09.09.16

Når kan styremedlemmer holdes personlig ansvarlig

Til stadighet omtales og diskuteres styreansvar, enten det et selskap har gått konkurs, foretatt disposisjoner andre er uenige
i eller lykkes i sine målsettinger.

 

 

05.09.16

Råte, hussopp og stokkmaur ved salg av hus

Guide til deg som har kjøpt eller skal selge en bolig med sopp/råte

I TV-reportasjer og i avisartikler fremstilles en del større konflikter og rettssaker knyttet til råte og hussopp. Det er mange slike saker, store og små, over hele landet.

 

 

16.02.15

Illjoale ansatte

Oppstart av illojal konkurrerende virksomhet foretas stadig av illojale medarbeidere, også når de er i ansettelse hos sin arbeidsgiver.

 "Utbrytersakene" kjennetegnes ved arbeidstakere som tar sikte på å slutte i en bedrift for å begynne egen virksomhet, i ansettelsestiden etablerer næringsvirksomhet som innebærer illojal konkurranse med arbeidsgiver.

 

07.08.14

Seier i Voldgiftsretten

I august vant vi fullstendig en stor erstatningssak reist av en fabrikkeier i Sarpsborg mot vår klient, som hadde leidd fabrikken i mange år. Vi ble også tilkjent saksomkostningene således at motparten måtte dekke våre. .

 Les mer..

22.05.14

Jorskifterettens mange muligheter

Fast eiendoms grenser, spørsmål om veirett, bruksrett og lignende spørsmål skaper mange tvister landet rundt.  Disse kan løses etter forskelige regelsett og ulike domstoler.

 Les mer..

07.07.14

Aksjekjøpsavtale og selskapsgjennomgang

Aksjekjøpsavtale er en kjøpekontrakt som benyttes ved kjøp av aksjer, enten alle eller en del av eierskapet til et selskap.

Les mer..

30.01.14

Skattefrie selskaper?

Nyheten før jul om at Olav Thon overfører sine verdier til en stiftelse - skapte spekulasjoner om dette ble gjort av skattemessige hensyn.
Vi har ikke kjennskap til Olav Thons motiver - derimot har vi inngående kjennskap til spørsmål om skattefrihet for selskaper.
I prinsippet kan skattefrihet oppnås både for aksjeselskaper, selveiende stiftelser og foreninger. 

Les mer..

04.03.13 

Les vår artikkel fra Byggeindustrien, som behandler ett av våre kjerneområder: «Illojal oppstart av konkurrerende virksomhet» 

14.11.12 Alianser

For å oppnå større bredde i vårt faglige tilbud - utover det 7 erfarne advokater kan gi - har vi inngått allianser med 3 eksperter:

1.  Statsautorisert revisor Håkon Løken,
hl@smaalenenerevisjon.no

2. Siviløkonom Roy Sparre-Enger i SE Consult
Sparre-Enger har mangeårig erfaring som leder av større og mindre industri- og handelsbedrifter i Norge og internasjonalt. Han har siden 1994 vært senior bedriftsrådgiver i sitt eget bedriftsrådgivningsselskap, og har betydelig og variert kompetanse og erfaring innen bedriftsrådgivning generelt, bedrifts- og strategiutvikling, organisasjonsutvikling, internasjonalisering og omstrukturering. Han er rådgiver for en rekke mindre og mellomstore bedrifter som opererer i så vel Norge som internasjonalt, og er styreleder/medlem i flere slike bedrifter.

3. Spesialist i Bygg&miljø-tiltak Per K. Brucker i Nomitec AS
Østlandets mest anerkjente ekspert i sanering av ekte hussopp, muggsopp og råte - og tar også kontrolloppdrag for slike farer.

Disse allianser vil styrke kompetansen utover det våre 7 jurister kan tilby.
 


24.08.12 Erstatningssak -hussopp eller råte?

Avhendelsesloven

Råte er meget alminnelig på trebygninger i Norge - ekte hussopp forekommer også.
Begge deler kan utgjøre en mangel ved overdragelse av et hus og næringseiendom, og bør opplyses om av selgeren når en eiendom skal selges til ny eier.
Avhendelsesloven har en rekke bestemmelser som regulerer disse forholdene.

Les mer..
  12.06.12 Seier mot Forsvarsbygg

Borgarting Lagmannsrett avsa den 11. juni dom om stor erstatning til vår klient Slåttland Eiendom AS, i sak mot Forsvarsdepartementet/Forsvarsbygg, Norges største eiendomsbesitter.

Forsvarsdepartementet/Forsvarsbygg ved Regjeringsadvokaten tapte på ethvert punkt .

Borgarting fant at det måtte bebreides Forsvarsdepartementet/Forsvarsbygg at kjøperen ikke hadde fått opplysninger om forhold ved eiendommen som Forsvarsbygg kjente til og som kjøper hadde grunn til å få.

Forsvarsbygg har hele tiden forsøkte å vri seg unna ansvaret ved forskjellige anførsler.

Borgarting fant at Forvarsdepartementet/Forsvarsbygg måtte være ansvarlig ikke bare for direkte tap, men også for indirekte tap - som etter loven krever at mangelen har sin årsak i skyld. Hele avgjørelsen kan leses her.
 13.02.2012 Seier i Næringslivets Konkurranseutvalg

 På vegne av vår klient RENAS AS, vant vi en klar seier i Næringslivets Konkurranseutvalg i en klagesak mot RENAS’ konkurrent Elretur AS.

Konkurranseutvalget uttalte at Elretur AS hadde handlet i strid med markedsføringsloven § § 26 om villedende forretningsmetoder, og i strid med 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

 Hele avgjørelsen kan leses her.
 12..01.2012: Nytt aksjekapitalkrav, kr. 30 000,-

Det reduserte kravet til aksjekapital har trådt i kraft, 1. januar 2012.
Det reduserte kravet vil også kunne få betydning for eksisterende aksjeselskaper, som nå kan vedta en nedsettelse av sin aksjekapital.
Prosedyren for å nedsette aksjekapitalen finner du i artikkelen her.
For øvrige fagartikler, se gjerne vår side Fagområder

 


 

 29.08.2011: Vi øker kapasiteten.

Vi har fått inn en advokat til, og er nå 7 advokater og 3 bedriftsrådgivere med annen ekspertise, til sammen 10 rådgivere.
Kapasitetsøkningene gjør at vi nå vil kunne håndtere flere klienter.

 

 


 

 

 

Aksjekjøpsavtale er en kjøpekontrakt som benyttes ved kjøp av aksjer, enten alle eller en del av eierskapet til et selskap.
 

          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Privacy Statement    Terms Of Use