Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 

Tradisjoner fra 1902

Advokatfirmaet ble stiftet i 1902 av H.r.advokat Flood og H.r.advokat Wessel.

Gjennom årene har firmaets navn blitt endret med angivelse av «seniorene»
til en hver tid, således:

Wessel & Flood (1902)
Flood & Schibbye (1918)
Schibbye, Skjerve-Nielssen & Mohn (1947)
Skjerve-Nielssen & Willy Mohn (1955)
Skjerve-Nielssen, Willy Mohn & Skjerve-Nielssen (1977)
Skjerve-Nielssen & Brinch (1992)
Skjerve-Nielssen & Co (2007)
WesselOvals.jpg
H.r. advokat Wessel
Flood ovals.jpg
H.r. avokat U.C. Flood
SchibbyeOvals.jpg
H.r. advokat A. Schibbye

 

          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Privacy Statement    Terms Of Use