Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 


Kontraktsrett:
Inngåelse og utforming av alle typer avtaler; standardavtaler, samarbeidsavtaler, entrepriseavtaler. Kontraktstolking.

- Avtaleadvokaten.no
- Kjøpsrettsadvokaten.no
- Kontraktsrettsadvokaten.no

 

Selskapsrett: transaksjoner, fusjon & fisjon, selskapsetablering, aksjonæravtaler, kapitalforhold, organisasjon- og styrearbeid.

Økonomiadvokaten.no

 

Skatterett: Skatteplanlegging, skatteavtaler, selvangivelser, klager, nærings- og personbeskatning.
 


Arbeidsrett: Ansettelsesavtaler, avskjed, oppsigelse og forhandlinger.
 
Eiendom & Entreprise: Eiendomsutvikling, kjøp & salg, leie av næringseiendom, entreprisetvister og entreprenørhåndtering.
 


Forhandlinger & Prosedyre: Sivile tvister, konflikthåndtering, rettsmekling og erstatningssøksmål.


Markedsføring & IPR: Markedsføringsrett, konkurranselovgivningen og ivaretakelse av immaterielle rettigheter.
Arv: Generasjonsskifte, testamentsutforming og skifteoppgjør.

 
- Markedsadvokaten.no

Relevante artikler:

Arbeidsgivers styringsrett 

Jorskifterettens mange muligheter

Aksjekjøpsavtale og selskapsgjennomgang

Skattefrie selskaper?
 
Standardavtaler

Hussopp - eller råte?

Aksjonæravtale

Kontraktsforhandlinger

Forslag til ny aksjelov

NUF

Ansvarsgjennombrudd i amerikansk selskapsrett
Redusert og Nytt Aksjekapitalkrav; Kr. 30 000,-

          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Privacy Statement    Terms Of Use