Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 

Advokat Per F. Hetty

Arbeidsområder:
Forretningsjus
Internasjonale kontrakter
Internasjonal finansieringsdokumentasjon
Børs- og verdipapirrett – Bedriftserverv
Fast eiendoms rettsforhold
Arbeidsrett
Varemerkekrenkelser og Markedsføringsrett
Agent- og mellommannsforhold
Eiendomsmegling

Arbeidserfaring:
Forsvarets Overkommando, Fellesstaben 1974-75
Dommerfullmektig Nedenes Sorenskriverembete, Arendal 1975-77
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Wiersholm, Bachke & Helliesen 1977-80
Partner Advokatfirmaet Wiersholm, Bachke & Helliesen 1981-90
Partner Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech 1991-95
Partner Gregusson Hetty ANS Advokatfirma 1996-2006
ADVONOR Advokatfellesskap fra 2006

Annet:
Trainee hos Norton Rose Solicitors, London februar-juni 1979
Omfattende styre-erfaring fra norske selskaper og internasjonale selskapers norske datterselskaper

Språk:
De skandinaviske språk (lang erfaring med svenske selskaper)
Engelsk (ca 30 års erfaring med utforming og forhandling av kontrakter på engelsk)

Mobil: 905 99 505
 

 

          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Privacy Statement    Terms Of Use