Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 

Advokat Marianne Scheel

Minimize
   
 

h_skjerve_nielssens.jpg
Advokat Marianne Scheel har lang og diversifisert juridisk erfaring. Hun har bred juridisk ekspertise innen privatrett, offentlig rett og forretningsjus og bistår både privatpersoner og foretak.
Advokattjenestene omfatter både rådgivning og utforming av dokumenter, samt bistand ved rettssaker som prosessfullmektig. Advokat Scheel tilbyr også mekling ved konflikter utenfor domstolen, hvor partene selv er i førersetet.
 
 
 
 
 
Utdannelse
 •  Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo våren 1986, selskapsrett spesialfag
 •  Advokatbevilling 1990
 •  Mekler-utdannelse 2009
Yrkeserfaring
 •  Finansdepartementet i perioden 1986 – 1998. Rådgiver, underdirektør og avdelingsdirektør i seksjon for merverdiavgift i  Avgifts- og tollavdelingen og senere i Skattelovavdelingen.
 •  Dommerfullmektig i Asker og Bærum tingrett (Herredsskriverembete) i perioden 1988 – 1990 
 •  Gjesteforsker ved University of San Diego, USA i perioden 1992-1993
 •  Advokat i Arthur Andersen/Andersen Legal i perioden 1998 – 2002
 •  Advokat i Ernst & Young (EY) i perioden 2002 – 2005
 •  Selvstendig næringsdrivende i perioden 2005 - 2010
 •  Selvstendig advokat i kontorfellesskap hos Lexit Advokat i Asker i perioden mai 2010 – juli 2017
 •  Selvstendig advokat i kontorfellesskap hos Skjerve-Nielssen & Co Advokatfirma siden august 2017
 
Eksempler på advokattjenester som tilbys overfor privatpersoner:
 •  Arverett (utforming av testament, arveplanlegging, arveoppgjør ved dødsfall, skifte)
 •  Avtaler, kontrakter (opprettelse av dokumenter, tolking og rettssaker)
 •  Familierett (ektepakt, skilsmisse, samboeravtale mm)
 •  Barnerett (avtaler og rettssaker om barnefordeling)
 •  Barnevern (private parters advokat, prosessfullmektig ved sak for fylkesnemnda)
 •  Bistandsadvokat i straffesaker
 •  Erstatningsrett
 •  Pengekrav
 •  Arbeidsrett
 •  Fullmakter (fremtidsfullmakt mm)
 •  Vergemål
 •  Fast eiendom rettsforhold (utforming av skjøte, kontrakter, følger av mangler ved kjøp og salg, nabotvister, husleierett  mm)
 •  Klage på vedtak fra det offentlige
***
Advokat Scheel påtar seg advokatoppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Hovedområdet er Oslo, Asker, Bærum og omegn. Tar gjerne saker med fri rettshjelp etter lov om fri rettshjelp.
Arbeidsspråk er norsk og engelsk.
 
Timeprisene for alminnelige advokatoppdrag ligger i intervallet kr 1.500 – kr 2.500, avhengig av oppdragets art. I tillegg beregnes 25 pst mva. I saker med høy grad av kompleksitet og bruk av spisskompetanse kan timeprisen bli opp til kr 2.900 eks mva. Ta kontakt for nærmere informasjon og tilbud.
 
KONTAKTINFORMASJON:
E-post: marianne.scheel@advms.no

Mobiltlf.: +47 90 75 45 70
Se egen hjemmeside: www.advms.no
Org.nr. foretaket Advokat Marianne Scheel: 987 151 544 MVA

 

 

 

 

 

>

          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Privacy Statement    Terms Of Use