Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 
   
h_skjerve_nielssens.jpg
 

H.r.advokat Harald Skjerve-Nielssen

Yter juridisk bistand til små og mellomstore bedrifter og private. 

Erfaring i styrearbeid og alle sider av det forretningsjuridiske.

Det viktigste er juridisk bistand vedrørende:

  • Forhandlinger
  • Kontrakter
  • Konfliktløsning
  • Prosedyre

Harald har forbindelse med en rekke bedrifter, små og store, innen mange bransjer:

  • Salg av Elektro-produkter
  • Produksjon av emballasje
  • Ingeniørtjenester

Jordskifte

Harald har til en hver tid flere Jordskiftesaker.

Han har skrevet en artikkel som er meget etterspurt - og inntatt i Bondebladet.

Jordskifterettens mange muligheter.

Bygningsrett

Harald har i en årrekke bistått 2 kjente firmaer innen bygningsrett.

Det ene konstruerte bygninger både offshore - og på land. 

 Det annet utbedret råte - og råteskader - og ekte hussopp.

Dette har gitt en rekke saker.

Når det gjelder hussoppsaker er mest kjent rettssaken på Rakkestad, "Forsvarsbygg-saken". Forsvarsbygg solgte en skole - uten å gjøre oppmerksom på at eiendommen var beheftet med ekte hussopp som var forsøkt utbedret. Forsvarsbygg ble kjent ansvarlig og møtte betale NOK 5. mill til Haralds klient

Offshore

Harald har hatt store saker, blant annet Tunnelene langs kysten.

Den største var erstatningsoppgjøret etter havariet av oljeplattformen Sleipner i Nordsjøen.

Harald forsvarte det firmaet som hadde konstruert oljeplattformen. Kravet var på 2 milliarder. Det ble full fri-finnelse for Haralds klient.

Skatt

På 60 tallet gjennomførte Oslo Kommune skattlegging av stiftelser - også flere som drev med undervisning . Disse var tidligere antatt å være skattefrie - men kommunen skattla likevel.

Mange av skolene gikk til søksmål mot kommunen. Alle tapte i Tingretten - og i Lagmannsretten.

Harald representerte Ernst G. Mortensen stiftelse - som eier og driver Norsk Korrespondanseskole - nå NKS. NKS var den eneste som anket til Høyesterett. Der gikk det fantastisk - NKS fikk full skattefrihet - og saksomkostninger for alle retter. Dette førte til skattefrihet også for de øvrige skolene.

.

Tlf. 22 41 12 80
Mobil: 958 99 385
Fax: 22 41 24 00
E-post: advokat@s-n.as

Se egen CV

 

 

          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Privacy Statement    Terms Of Use